Player

LỊCH PHÁT SÓNG

00:00 : Bản tin thời sự 00:25 : Thời tiết du lịch 1 00:30 : Khởi đầu mới Tập 10 01:15 : Người Việt bốn phương 01:30 : Phim truyện Làn môi trong mưa - Tập 27 02:15 : 7 Ngày Công nghệ 02:30 : Dân ca nhạc cổ Bức họa đồng quê 03:00 : Bản tin tiếng Pháp 03:30 : Chân dung cuộc sống Tự kỷ tuổi vị thành niên, quyền, trách nhiệm xã hội và những chính sách 04:00 : Bản tin Tài chính - Đầu tư 04:15 : Ký sự Truông Bồn - huyền thoại người mở đường - Tập 2: Khi nỗi đau hóa thành huyền thoại 04:15 : Ký sự Truông Bồn - huyền thoại người mở đường - Tập 2: Khi nỗi đau hóa thành huyền thoại 04:30 : Phim tài liệu Huyền thoại tàu không số - Tập 9 05:00 : Phim truyện Trái tim kiêu hãnh - Tập 31 05:45 : Thời tiết du lịch 1 05:50 : Quà tặng cuộc sống Có một Hồng Sơn khác 06:00 : Sáng phương Nam 07:00 : Người Việt bốn phương 07:15 : Khởi đầu mới Tập 10 08:00 : Bản tin tiếng Anh 08:30 : Expat Living Nữ họa sĩ Anh Bridget March mang tình yêu hội họa đến với trẻ em miền núi 09:00 : Ký sự Những lễ hội truyền thống Việt Nam - Tập 1,2 09:25 : Ký ức Việt Nam 09:30 : Vừng ơi mở cửa ra Tìm hiểu phim 4D 10:00 : Bản tin thời sự tiếng Việt (10h) 10:05 : Sắc màu các dân tộc Cánh dù xanh, cánh đồng vàng 10:30 : Phim truyện Làn môi trong mưa - Tập 27 11:15 : 7 Ngày Công nghệ 11:30 : Dân ca nhạc cổ Bức họa đồng quê 12:00 : Bản tin thời sự 12:30 : Hội nhập Thách thức và cơ hội 13:00 : Ký sự Truông Bồn - huyền thoại người mở đường - Tập 2: Khi nỗi đau hóa thành huyền thoại 13:00 : Ký sự Truông Bồn - huyền thoại người mở đường - Tập 2: Khi nỗi đau hóa thành huyền thoại 13:15 : Phim truyện Trái tim kiêu hãnh - Tập 31 14:00 : Bản tin Tài chính - Đầu tư 14:15 : Chìa khoá thành công 15:00 : Bản tin tiếng Anh 15:30 : Tạp chí du lịch Phát triển du lịch trên vùng cát 16:00 : Bản tin thời sự tiếng Việt (16h) 16:05 : Phim truyện Làn môi trong mưa - Tập 27 16:55 : Ký ức Việt Nam 17:00 : Khởi đầu mới Tập 10 17:45 : 7 Ngày Công nghệ 18:00 : Bản tin tiếng Anh 15 18:15 : Phim trẻ Tất cả mọi thứ đều quay trở lại 19:00 : Bản tin tiếng Trung 19:30 : Hội nhập Thách thức và cơ hội 20:00 : Phim tài liệu Huyền thoại tàu không số - Tập 9 20:30 : Chân dung cuộc sống Tự kỷ tuổi vị thành niên, quyền, trách nhiệm xã hội và những chính sách 21:00 : Bản tin thời sự 21:25 : Thời tiết du lịch 1 21:30 : Fine Cuisine Trà Vinh - Vị rừng và biển 22:00 : Daily Biz 22:15 : Phim truyện Trái tim kiêu hãnh - Tập 31 23:00 : Bản tin tiếng Nga 23:30 : Vừng ơi mở cửa ra Tìm hiểu phim 4D 23:55 : GTCT+ Chào cờ

 • Bản tin tiếng Nga 01/04/2015
 • Sắc màu văn hóa các dân tộc - Cánh dù xanh, cánh đồng vàng - 02/04
 • Bản tin tiếng Việt 21h 01/04/2015
 • Bản tin Daily Biz 01/04/2015
 • Bản tin tiếng Trung 01/04/2015
 • Bản tin tiếng Anh 18h 01/04/2015
 • Bản tin tiếng Nga 31/03/2015
 • Bản tin tiếng Việt 16h 01/04/2015
 • Bản tin tiếng Anh 15h 01/04/2015
 • Bãi mìn xưa
 • Bản tin Tài chính - Đầu tư 01/04/2015
 • Bản tin tiếng Việt 12h 01/04/2015
 • Bản tin tiếng Việt 10h 01/04/2015
 • Công trình mỹ thuật cộng đồng Việt Nam đoạt giải thiết kế quốc tế tại Mỹ
 • Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận bằng Viện Sĩ WCSA
 • Bản tin tiếng Pháp 01/04/2015
 • Bản tin tiếng Anh 8h 01/04/2015
 • Người Việt bốn phương 01/04/2015
 • Bản tin Daily Biz 31/03/2015
 • Bản tin tiếng Trung 31/03/2015

Bản tin tiếng Trung 01/04/2015

Lượt xem : 19

Thời gian : 2015-04-02

Bãi mìn xưa

Lượt xem : 12

Thời gian : 2015-04-01

Bản tin Tài chính - Đầu tư...

Lượt xem : 27

Thời gian : 2015-04-01